EN RU BG

За Фестивала

За Фестивала


Период: 8 - 13 август 2022

                 5 нощувки / 6 дни


Програма:

8 август - пристигане/ откриване на фестивала

9, 10, 11 август - дни на фестивала

12 август - награждаване и Гала-концерт

13 август - отпътуване


Фестивалът се провежда в следните категории:

 1. Класически танц /индивидуално / ансамбли/
 2. Съвременен танц /индивидуално / ансамбли/             

Възрастови групи:

 1. Класически танц
  ∼ от 8 до 11 години
  ∼ от 12 до 14 години
  ∼ от 15 до 19 години
 2. Съвременен танц
  ∼ от 8 до 11 години
  ∼ от 12 до 14 години
  ∼ от 15 до 19 години

Гала-концерт

Гала-концертът е задължителна част от програмата на фестивала. Всички участници дават своето съгласие за безплатно участие в гала-концерта, който ще бъде заснет и разпространен по национални телевизионни канали и интернет. При отказ от участие следва дисквалификация. Програмата на гала-концерта се изготвя от организационния комитет на фестивала на базата на съвети от журито. Също така в гала-концерта могат да участват гост-танцьори.

 
Допълнителни условия за участие:

 1. Срок на записване - до 30 юни 2022 г.

 2. Фонограмата, която се използва, трябва да е с високо качество и предварително предоставена по имейл, на преносима памет или CD/MD със съответните наименования и подредба на вариациите по турове.

 3. Редът на изява на участниците се определя с жребий.

 4. Всеки участник получава специален бадж за периода, в който се провежда фестивалът.

 5. По време на фестивала организаторът осигурява охрана на събитието.

 6. Организаторът не носи отговорност за съхранението на вещи, оставени без надзор, за травми и нещастни случаи.

 7. Всеки участник трябва да има сключена за своя сметка медицинска застраховка за целия период на пребиваване в България.

 8. Участник, който има някакви специфични здравословни проблеми, е длъжен да информира организатора за тях предварително.

 9. За всеки участник, който е гражданин на държава извън държавите-членки на Европейския Съюз, организаторът ще осигури официална покана с цел по-бързо издаване на виза.

 10. Организационният комитет на фестивала не предоставя гримьори, коафьори, стилисти и гардеробиери за участниците.

 11. Участниците трябва да имат свои балетни и репетиционни костюми, пуанти и балетни обувки, необходими за участие в майсторския клас, репетициите и фестивалната програма.

 12. Придружаващите лица на всички участници (родители, педагози и др.) носят отговорност за децата.

 13. Организаторът си запазва правото да променя състава на журито / балетните преподаватели, както и разписанието на мероприятията.

 14. Организаторът има право да осъществява фото и видео снимки по време на фестивала и майсторския клас.

Golden Sofia
Golden Sofia


Партньори

За Контакт

Пишете ни на:

info@granddanceacademy.com

Tелефон:

+359 2 9654107

Moб:

+359 8888 91903

Адрес:

ул. Крум Попов 1
София 1164
България

Ние в:

youtube