EN RU BG

Регламент

Регламент


КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

Първа група: от 8 до 11 години
І тур -  свободна класическа вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур);
ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

Втора група: от 12 до 14 години
І тур - свободна класическа вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур);
ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

Трета група: от 15 до 18 години
І тур - две класически свободни вариации не повече от 4 минути. (различни от вариациите във ІІ тур);
ІІ тур - две вариации от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

Разрешава се на индивидуалните изпълнители да представят един танц с партньор, като е позволено танцът да е по-дълъг от 4 мин.
Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 10-бална точкова система за всеки танц.

НАРОДЕН И ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ

Първа група: от 8 до 13 години
І тур  - един танц с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - един танц с продължителност не повече от 4 минути.

Втора група: от 14 до 18 години
І тур  - един танц с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - един танц с продължителност не повече от 4 минути.

Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 10-бална точкова система за всеки танц.

СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ

Първа група: от 8 до 11 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.

Втора група: от 12 до 14 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.

Трета група: от 15 до 18 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.

Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 10-бална точкова система за всеки танц.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Артистизъм на изпълнението;
2. Техника на изпълнението;
3. Хореография;
4. Съответствие на репертoара с възрастта на участника  в категория „Класически танц“;
5. Оригиналност и импровизация в категория „Съвременен танц“;
6. Спазване на регламента на фестивала;
7. Музикално оформление.

Golden Sofia
Golden Sofia


Партньори

За Контакт

Пишете ни на:

info@granddanceacademy.com

Tелефон:

+359 2 9654107

Moб:

+359 8888 91903

Адрес:

ул. Крум Попов 1
София 1164
България

Ние в:

youtube