EN RU BG

Регламент

Регламент

КОНКУРСНА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА:
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ
Участниците, които участват в конкурсната програма на Фестивала ще бъдат разделени на три възрастови групи.  

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
Първа група: от 8 до 11 години
І тур -  свободна класическа вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур);
ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.
Втора група: от 12 до 14 години
І тур - свободна класическа вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур);
ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.
Трета група: от 15 до 19 години
І тур - две класически свободни вариации не повече от 4 минути. (различни от вариациите във ІІ тур);
ІІ тур - две вариации от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

НОВО - 2022!
От 2022 г. изпълнителите в трета възрастова група могат вместо две вариации, да изпълнят адажио. Участниците ще се оценяват по отделно. 
ВАЖНО! Това не се отнася за вариацията, представена извън конкурсната програма.
Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 25-бална точкова система за всеки танц.

СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ
Първа група: от 8 до 11 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
Втора група: от 12 до 14 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
Трета група: от 15 до 19 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 25-бална точкова система за всеки танц.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1. Артистизъм на изпълнението;
2. Техника на изпълнението;
3. Хореография;
4. Съответствие на репертoара с възрастта на участника  в категория „Класически танц“;
5. Оригиналност и импровизация в категория „Съвременен танц“;
6. Спазване на регламента на фестивала;
7. Музикално оформление.

Децата, които ще участват в подготвителния клас, могат да представят един танц на сцена и не се оценяват от журито.
Останалите участници също могат да участват извън конкурсната програма и не се оценяват от журито.

Golden Sofia
Golden Sofia


Партньори

За Контакт

Пишете ни на:

info@granddanceacademy.com

Tелефон:

+359 2 9654107

Moб:

+359 8888 91903

Адрес:

ул. Крум Попов 1
София 1164
България

Ние в:

youtube