EN RU BG

Регламент

Регламент

Децата, които ще участват в подготвителния клас, могат да представят един танц на сцена.
Останалите участници могат също да участват извън конкурсната програма. Т.е. участниците, избрали този вариант, не се оценяват.

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

Първа група: от 8 до 11 години
І тур -  свободна класическа вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур);
ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

Втора група: от 12 до 14 години
І тур - свободна класическа вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур);
ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

Трета група: от 15 до 19 години
І тур - две класически свободни вариации не повече от 4 минути. (различни от вариациите във ІІ тур);
ІІ тур - две вариации от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.
НОВО - 2020!
От 2020 г. изпълнителите в трета възрастова група, които вече са участвали в предишните издания на фестивала, могат да участват с вариациите, с които вече са се представили, съгласно регламента, т.е. I тур - две класически свободни вариации и II тур - две вариации от класическото наследство на XIX-XX век.
ВАЖНО! Това не се отнася за вариацията, представена извън конкурсната програма.

Разрешава се на индивидуалните изпълнители да представят един танц с партньор, като е позволено танцът да е по-дълъг от 4 мин.
Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 10-бална точкова система за всеки танц.

НАРОДЕН И ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ

Първа група: от 8 до 13 години
І тур  - един танц с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - един танц с продължителност не повече от 4 минути.

Втора група: от 14 до 19 години
І тур  - един танц с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - един танц с продължителност не повече от 4 минути.

Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 10-бална точкова система за всеки танц.

СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ

Първа група: от 8 до 11 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.

Втора група: от 12 до 14 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.

Трета група: от 15 до 19 години
І тур  - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.
ІІ тур - една свободна вариация с продължителност не повече от 4 минути.

Участието в І тур и ІІ тур е задължително и няма елиминационен принцип.
Оценяването се извършва по 10-бална точкова система за всеки танц.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Артистизъм на изпълнението;
2. Техника на изпълнението;
3. Хореография;
4. Съответствие на репертoара с възрастта на участника  в категория „Класически танц“;
5. Оригиналност и импровизация в категория „Съвременен танц“;
6. Спазване на регламента на фестивала;
7. Музикално оформление.

Golden Sofia
Golden Sofia


Партньори

За Контакт

Пишете ни на:

info@granddanceacademy.com

Tелефон:

+359 2 9654107

Moб:

+359 8888 91903

Адрес:

ул. Крум Попов 1
София 1164
България

Ние в:

youtube